Договір-оферта

Договір-оферта

 

Договір-оферта сайту доставки з ресторану MrGrill Hot-Dogs & Burgers.

ФОП Жовнір Марина Петрівна в особі сайту доставки з ресторану MrGrill Hot-Dogs & Burgers (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець) про наступне:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити і прийняти замовлені на сайті доставки з ресторану MrGrill Hot-Dogs & Burgers товари (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент укладання договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора, є беззаперечним прийняттям даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з ФОП Жовнір Марина Петрівна в договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ і розрахунку здійснюється шляхом замовлення Покупцем на сайті доставки з ресторану MrGrill Hot-Dogs & Burgers.

Стаття 3. Ціна ТОВАРУ.

3.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в гривні за одиницю ТОВАРУ.

Стаття 4. Оплата ТОВАРУ.

4.1. При готівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЕВІ ціну ТОВАРУ в момент його передачі, а ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний надати ПОКУПЦЮ касовий або товарний чек, або інший документ, що підтверджує оплату ТОВАРУ.

4.2. При безготівковій формі оплати обов’язок покупця щодо сплати ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів в розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ за реквізитами, вказаними в п. 11 цього Договору.

Стаття 5. Доставка ТОВАРУ.

5.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється за адресою і в терміни, узгоджені Покупцем і менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ

Стаття 6. Права та обов’язки сторін.

6.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

6.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам

6.1.2. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті доставки з ресторану MrGrill Hot-Dogs & Burgers. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконаннями ЗАМОВЛЕННЯ.

6.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати справжній ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.

6.2. Покупець зобов’язується:

6.2.1. До моменту покупки ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті доставки з ресторану MrGrill Hot-Dogs & Burgers.

6.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) і реквізити для доставки ТОВАРУ.

6.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в зазначені в цьому ДОГОВОРІ терміни.

Стаття 7. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо Покупцем вказано неправильну адресу доставки.

7.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування покупця про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.

7.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по доставці ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

7.5. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а так само підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.

7.6. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

Стаття 8. Повернення і обмін товару.

8.1. Товар належної якості не підлягає поверненню або обміну згідно з Постановою КМУ від 19 березня 1994 № 172

Стаття 9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. П.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

Стаття 10. Термін дії договору.

10.1. Справжній Договір набирає чинності з моменту звернення до ФОП Жовнір Марина Петрівна та оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, і закінчується при повному виконанні зобов’язань Сторонами.

Стаття 11. Реквізити сайту доставки з ресторану MrGrill Hot-Dogs & Burgers

ФОП Жовнір Марина Петрівна
ЄДРПОУ/ДРФО 3412610485
в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 321842)
UA653218420000026002053055998
08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Грушевського, буд. 6